Eerste evaluatiemoment Privacy Shield dichtbij: WP29 slijpt de messen

Nu ruim een jaar geleden werd het Privacy Shield aangenomen, de vervanger voor de in oktober 2015 ongeldig verklaarde Safe Harbor beslissing. Deze maand vindt de eerste jaarlijkse gezamenlijke EU-VS beoordeling plaats, waarbij onder meer de Europese Commissie, het U.S. Department of Commerce en de Europese autoriteiten persoonsgegevens betrokken zullen zijn. De beoordeling is de eerste mogelijkheid voor de EU en de VS om de werking van het Privacy Shield te evalueren en de kritiek op het functioneren daarvan te adresseren. Lees meer over het Privacy Shield in onze update van 16 november 2016.

Vooruitlopend op de gezamenlijke beoordeling heeft de Artikel 29 Werkgroep (“WP29”), die vanaf het begin kritisch is geweest op het Privacy Shield, een persbericht uitgebracht. De WP29 wijst hierin opnieuw op de door haar gesignaleerde risico’s, zoals de bulkcollectie van data en de benoeming en het functioneren van de Ombudsman. Ook spreekt de WP29 de verwachting uit dat zij input zal mogen leveren op het rapport, en behoudt zij zich uitdrukkelijk het recht voor om een eigen rapportage af te leveren op basis van haar eigen waarnemingen. Met het persbericht onderstreept de WP29 haar belofte dat zij het eerste evaluatiemoment zou aangrijpen om de validiteit van het Privacy Shield (opnieuw) kritisch onder de loep te nemen. De Europese Commissie is dus gewaarschuwd.