Nederlandse Franchise Code wordt wettelijk verankerd

Ongeveer een jaar geleden, nam minister Kamp van Economische Zaken de Nederlandse Franchise Code (“NFC”) in ontvangst. Die gedragscode legt de wederzijdse verplichtingen van franchisegevers en franchisenemers vast. Zoals we destijds berichtten in onze update, ging een vrijwillig toe te passen gedragscode de minister niet ver genoeg. Hij kondigde aan de mogelijkheden voor wettelijke verankering te zullen verkennen.

In een nieuwsbericht van de Rijksoverheid van afgelopen woensdag stelt minister Kamp dat in het afgelopen jaar is gebleken dat de sector er onvoldoende in slaagt om de NFC op vrijwillige basis toe te passen. Ook zijn partijen het in de praktijk te vaak oneens over de naleving van de gemaakte afspraken. Om die redenen, heeft minister Kamp het wetsvoorstel gepresenteerd om de NFC wettelijk te verankeren.

Het wetsvoorstel maakt gebruik van de NFC niet langer afhankelijk van vrijwillige medewerking door de sector. Wanneer de NFC wettelijke verankering krijgt, zullen alle partijen de NFC moeten toepassen. Volgens het wetsvoorstel blijft het overigens wel mogelijk om op goed gemotiveerde gronden in het franchisecontract van de NFC af te wijken.

Het wetsvoorstel ligt tot 25 mei 2017 voor internetconsultatie, en zal daarna nog moeten worden goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Ovidius houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bronnen: Persbericht Rijksoverheid 11 april 2017; Nieuwsbericht FD 11 april 2017; Internet-consultatie; Update ‘Franchise-wetgeving lijkt in aantocht’, van 29 maart 2016.