Organisaties moeten hun FG opnieuw melden bij Autoriteit Persoonsgegevens

Onder de Wet bescherming persoonsgegevens konden organisaties er al voor kiezen om een functionaris gegevensbescherming (“FG”) aan te stellen en deze bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) te registreren. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Privacyverordening”) wordt het aanstellen van een FG voor sommige organisaties verplicht. Het blijft daarnaast ook mogelijk om vrijwillig een FG te benoemen. Op de Privacypagina op onze website leest u meer over de Privacyverordening in het algemeen en de FG in het bijzonder.

Ter voorbereiding op de Privacyverordening, gaat het register van FG’s bij de AP op de schop. Alle organisaties die al een FG hebben aangemeld, moeten dit opnieuw doen door middel van een speciaal webformulier. Na 25 mei 2018 vervallen alle registraties die niet door middel van het webformulier zijn gedaan. Ook nieuwe FG’s moeten met het webformulier worden aangemeld. Een van de wijzigingen is dat nu moet worden gemeld of de organisatie verplicht is om een FG aan te stellen, of dat zij dit op vrijwillige basis doet.