Ovidius’ WWZ-stappenplannen en tips

We zijn bijna een half jaar op weg in het nieuwe ontslagrecht. Ovidius heeft de tot nu toe gepubliceerde uitspraken* geanalyseerd, en concludeert dat bijna de helft van de ontslagverzoeken (afgerond 50/50) door de rechter wordt afgewezen. Om de slagingskans te vergroten, heeft Ovidius stappenplannen opgesteld en praktische tips geformuleerd. Vandaag zijn die besproken tijdens de eerste Ovidius’ WWZ-opfriscursus. Heeft u interesse in deze stappenplannen, neem dan contact op met Ovidius via secretariaat@ovidius.law.

0001 (2)

* Gepubliceerd op AR-Updates