Ovidius’ WWZ-tip II: De ketenregeling nu en ná 1 juli 2015

Wat is de ketenregeling?

De ketenregeling bepaalt wanneer een reeks tijdelijke contracten automatisch wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Huidige regeling: 3 x 3 x 3

Nu mogen maximaal 3 tijdelijke contracten op een rij worden gesloten. Deze contracten mogen bij elkaar opgeteld maximaal 3 jaar duren. Bij een onderbreking van meer dan 3 maanden, moet opnieuw worden geteld.

Nieuwe regeling: 3 x 2 x 6

Vanaf 1 juli 2015 mogen er nog steeds maximaal 3 tijdelijke contracten op een rij worden gesloten. Nieuw is dat de reeks van contracten in totaal maar maximaal 2 jaar mag duren. Ook is nieuw dat pas bij een onderbreking van meer dan 6 maanden, opnieuw kan worden geteld. Pas dan start dus een nieuwe keten.