Ovidius’ WWZ-tip XI: Let op bij doorwerken na pensioenleeftijd!

Pensioenontslagbeding

In veel arbeidsovereenkomsten en cao’s is een pensioenontslagbeding opgenomen. Dit is een bepaling waarin staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat de werknemer de pensioenleeftijd bereikt. In dat geval is opzegging niet vereist. De pensioenleeftijd is de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd. De pensioengerechtigde leeftijd is meestal gelijk aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Het kan echter zo zijn dat deze afwijkt van de AOW-gerechtigde leeftijd, en (meestal) lager is.

Géén pensioenontslagbeding: 1 keer “gratis” opzeggen

Als géén pensioenontslagbeding is overeengekomen, loopt de arbeidsovereenkomst in beginsel gewoon door nadat de werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt. De werkgever kan in dat geval de arbeidsovereenkomst opzeggen vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd, zonder dat hiervoor een ontslagvergunning van het UWV of procedure bij de rechter nodig is. Dit is mogelijk sinds de inwerkingtreding van de WWZ. De werkgever moet dan een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen en hoeft geen rekening te houden met de opzegverboden, zoals het opzegverbod tijdens ziekte. Ook hoeft de werkgever dan géén transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

Doorwerken na pensioenleeftijd bij pensioenontslagbeding

Deze soepele pensioenontslagregels zijn alleen van toepassing als de arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werknemer vóór het bereiken van de pensioenleeftijd. Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan ná het bereiken van de pensioenleeftijd, kan de arbeidsovereenkomst alleen worden opgezegd met een ontslagvergunning van het UWV of via de kantonrechter. In dat geval zijn ook de opzegverboden onverkort van toepassing en moet in principe een transitievergoeding worden betaald.

Als er een pensioenontslagbeding is overeengekomen maar de werknemer ná het bereiken van de pensioenleeftijd gewoon doorwerkt, ontstaat er ook een nieuwe arbeidsovereenkomst die is aangegaan na het bereiken van de pensioenleeftijd. In dat geval gelden de versoepelde pensioenontslagregels dus ook niet.

Tip voor werkgevers: Check eerst of er een pensioenontslagbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao voordat je een werknemer laat doorwerken na het bereiken van de pensioenleeftijd.