Ovidius’ WWZ-tip VIII: Optimaal gebruik WWZ-regels door 7x8x8

De WWZ brengt veel nieuwe regels met zich mee. Zie bijvoorbeeld Reminder wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari a.s, Ovidius’ WWZ-tip II: De ketenregeling nu en ná 1 juli 2015 en Ovidius’ WWZ-tip III: Wettelijke rente over transitievergoeding.

Door de zogenoemde ‘7x8x8-regel’ bij bepaalde tijd contracten, kan optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die WWZ biedt. Deze regel houdt in dat er eerst een contract van 7 maanden en vervolgens twee contracten van 8 maanden worden aangegaan. Hierdoor:

  1. kan een proeftijd worden opgenomen;
  2. valt de reeks van bepaalde tijd contracten nog net binnen de twee jaar; en
  3. is na afloop van het derde contract geen transitievergoeding verschuldigd.