Arbeidsconflict met ziekmelding? Mediation!

Arbeidsconflicten met zieke werknemers zijn geen uitzondering. Dit leidt veelal tot een situatie die lastig is te doorbreken. Bedrijfsartsen adviseren vaak mediation als een manier om conflicten op te lossen. Terecht, want de kern van het probleem ligt vaak in gebrekkige communicatie en wederzijds onbegrip. Hieronder vijf redenen waarom mediation juist in deze gevallen succesvol kan zijn:

mediation bij arbeidsconflict met ziekmelding