Arbeidsrecht

Arbeid en medezeggenschap

Arbeidsrecht is een van onze niches. Onze arbeidsrechtspecialisten weten alles over de juridische aspecten van de arbeidsrelatie. Wij staan HR of het management bij in hun beslissingen over uiteenlopende zaken die de verhouding tussen werkgever en werknemer aangaan. Of het nu gaat om ontslag, concurrentiebeding, arbeidsovereenkomst, reorganisatie of andere zaken waarin het arbeidsrecht een rol speelt. Als er geprocedeerd moet worden, dan trekken wij alles uit de kast om te winnen.

Discussies over de afspraken in een arbeidsovereenkomst zijn aan de orde van de dag. Denk aan afspraken over salaris, vakantiedagen, loondoorbetaling bij ziekte of bonusuitkeringen. Als er veel veranderingen binnen de organisatie zijn, dan is de kans groot dat hier ook arbeidsrechtelijke zaken bij komen kijken. Zoals individueel of collectief ontslag, reorganisaties, betrokkenheid van de ondernemingsraad en kwesties rondom grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen. Ook als een werknemer al uit dienst is, kunnen er discussies ontstaan, bijvoorbeeld over een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het verstandig om advies in te winnen over arbeidsrechtelijke zaken.

We hebben een team dat gespecialiseerd is in het arbeidsrecht en dat adviseert en procedeert binnen dit rechtsgebied. We ondersteunen bij het opstellen en aanpassen van standaard documenten, zoals arbeidsovereenkomsten, zzp-overeenkomsten, managementovereenkomsten en personeelshandboeken. Ook geven we begeleiding en advies bij ziektedossiers, ontslagtrajecten en reorganisaties. Met onze ruime ervaring en expertise adviseren en procederen wij in uiteenlopende kwesties op het gebied van arbeidsrecht, waaronder:

 • individueel ontslag
 • collectief ontslag / reorganisaties
 • arbeidsongeschiktheid (ziekte) en re-integratie
 • grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen / internationaal arbeidsrecht
 • expatcontracten
 • arbeidsovereenkomsten(recht)
 • medezeggenschap
 • beloning en transitievergoeding
 • statutair directeur
 • managementovereenkomsten / zzp-overeenkomsten
 • concurrentiebedingen en relatiebedingen
 • transacties (arbeidsrechtelijke aspecten van overnames en outsourcing en overgang van onderneming)
 • privacybeleid
 • (protocol) cameratoezicht en (toezicht op) gebruik van internet en e-mail op de werkvloer
 • toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens van personeel

Neem gerust contact op met één van onze arbeidsrecht experts.

Arbeidsrecht experts