Contractenrecht

Commerciële afspraken

Zakendoen is mensenwerk en daarbij is wederzijds vertrouwen essentieel. Maar minstens zo belangrijk is het goed vastleggen van de gemaakte afspraken. Wat verwachten partijen van elkaar en wat gebeurt er als één van de partijen de afspraken niet nakomt? Hoe komt een overeenkomst tot stand? Waaraan moet een overeenkomst voldoen om geldig te zijn? Wat gebeurt er als een overeenkomst niet wordt nageleefd? Dit alles wordt geregeld binnen het verbintenissenrecht. Een duidelijk contract geeft houvast. Bovendien kan hierop worden teruggevallen bij discussies of conflicten.

Elke onderneming komt met privacyrecht in aanraking. Dit begint met het creëren van bewustzijn. Wat moet er bijvoorbeeld gedaan worden om de onderneming zoveel mogelijk ‘AVG proof’ te maken? Denk aan het opstellen van een privacy statement, cookie statement, datalekprotocol en een privacy handboek. Vaak ook moeten er verwerkersovereenkomsten worden gesloten.

Het opstellen van een goede overeenkomst is maatwerk en vraagt om een deskundige blik. Deze deskundigheid heeft Ovidius in huis. 

Waar mogelijk maken we daarbij gebruik van door ons ontwikkelde modellen en bepalingen. Dat komt de snelheid ten goede.

Een aantal voorbeelden van commerciële contracten waarbij we u van dienst kunnen zijn:

 • inkoop- en verkoopovereenkomsten
 • IT-contracten
 • distributieovereenkomsten
 • licentieovereenkomsten
 • service level contracten (SLA’s)
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • raamwerkovereenkomsten
 • dienstverleningsovereenkomsten
 • algemene voorwaarden (B2B en B2C)
 • intentieovereenkomsten (memorandum of understanding / letter of intent / term sheet)
 • agentuurovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten

Commerciële geschillen

Ons contractenrecht team heeft ook ruime ervaring met geschilbeslechting. Wij adviseren en procederen over geschillen die betrekking hebben op ongeveer alle soorten commerciële relaties. Denk bijvoorbeeld aan een geschil over software implementatie, een geschil over dienstverlening, een geschil binnen een samenwerking, een geschil over een transactie, een geschil tussen aandeelhouders of met het bestuur, of aan een geschil over afgebroken onderhandelingen. Waar het mogelijk is om procederen te voorkomen, heeft dat vaak de voorkeur. Bij het bepalen van de koers kijken we niet alleen naar de juridische kant van de zaak. Er wordt zeker ook rekening gehouden met het zakelijke belang, en de vraag of partijen nog met elkaar verder moeten. In overleg met u bepalen we zo een strategie waar u het meest bij gebaat bent. In veel gevallen kan een geschil op een goede manier worden beëindigd door effectief te adviseren en te onderhandelen, als nodig met hulp van een mediator. Als er toch geprocedeerd moet worden, dan beschikt ons team over ruime proceservaring, zowel in arbitrage als bij de rechter (inclusief beslag, kort geding en hoger beroep).

Privacyrecht

Met onze ervaring en expertise adviseren wij in uiteenlopende zaken op het gebied van privacyrecht (bescherming van persoonsgegevens), waaronder:

 • privacybeleid
 • privacy statements, privacy disclaimers, cookiebeleid, datalekprotocol
 • aanstellen en registreren van een functionaris gegevensbescherming
 • verwerkersovereenkomsten
 • internationale uitwisseling van persoonsgegevens
 • meldingen bij, en controle en handhaving door Autoriteit Persoonsgegevens
 • datalekken en beveiligingsinbreuken

Neem gerust contact op met één van onze contractenrecht experts.

Contractenrecht experts

Advocaat / Partner
Paralegal