Ondernemingsrecht

Bedrijfsrecht, rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht

Iedere onderneming of bedrijf handelt vanuit een bepaalde rechtsvorm, zoals een B.V. of een V.O.F. Het ondernemingsrecht gaat over de oprichting en inrichting van vennootschappen. Het regelt ook de verhoudingen en zeggenschap binnen de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de verhouding tussen aandeelhouders en bestuurders of de verhouding tussen vennoten. Het ondernemingsrecht is ook van belang voor fusies en overnames, en bepaalde samenwerkingsverbanden (joint ventures). Ovidius adviseert en procedeert op het gebied van ondernemingsrecht. 

De wet- en regelgeving voor organisaties en de omgeving waarin zij opereren veranderen continu. Dit maakt dat organisaties snel moeten schakelen en dat er behoefte is aan specialistische kennis. Deze kennis heeft Ovidius in huis.

Met onze ruime ervaring en expertise adviseren en procederen wij in uiteenlopende ondernemingsrechtelijke kwesties, waaronder:

  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • corporate litigation
  • samenwerkingsverbanden
  • fusies en overnames
  • personenvennootschappen
  • aandeelhoudersgeschillen
  • herstructureringen

Neem gerust contact op met één van onze ondernemingsrecht experts.

Ondernemingsrecht experts

Advocaat / Partner