Mediation & procesbegeleiding

Arbeidsrechtelijke en zakelijke conflicten

Wat is mediation?
De kern van mediation is dat partijen onder begeleiding van een bemiddelaar, de mediator, zelf tot een oplossing komen. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en leidt het gesprek tussen partijen in goed banen. Dit doet de mediator door partijen naar elkaar te laten luisteren, maar ook door interventietechnieken toe te passen. De mediator geeft geen oordeel of mening over het geschil tussen partijen, maar stelt partijen in staat om achterliggende belangen te achterhalen en deze te uiten.

Voordelen mediation

Mediation is een steeds meer voorkomende manier van conflicthantering in Nederland.

Een mediationproces neemt in de regel minder tijd in beslag dan een procedure bij de rechter. Er is dus vaak sneller een oplossing. Hierdoor kunnen partijen zich weer richten op hun bedrijf, leven of loopbaan. Ook zijn partijen na een geslaagde mediation vaak meer tevreden over de oplossing omdat zij zelf hiertoe zijn gekomen. Als een rechter een uitspraak doet kan dat anders zijn. Verder geldt dat als de mediation slaagt, er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten waarmee het geschil eens en voor altijd wordt geregeld. Er kunnen daarna in principe geen procedures meer worden gestart.

Soorten conflicten
De mediators van Ovidius richten zich op arbeidsconflicten en zakelijke conflicten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Arbeidsconflicten:
  • een conflict tussen de leidinggevende en de werknemer
  • een conflict tussen de werkgever en de werknemer, zoals over het salaris, een beëindigingsvoorstel, het functioneren van de werknemer, het gedrag van de werknemer, etc.
  • een conflict tussen de directie en de ondernemingsraad
  • een conflict tussen afdelingen binnen het bedrijf
 • Conflicten over een contract:
  • een conflict over het betalen van een factuur
  • een conflict over de nakoming van afspraken
  • in een situatie waarin de ene partij vindt dat de andere partij schade heeft toegebracht
  • een conflict over het al dan niet bestaan van een contract
 • Conflicten tussen ondernemingen / zakelijke partijen:
  • een conflict tussen aandeelhouders
  • een conflict tussen maten van een maatschap of vennoten
  • een conflict tussen directieleden / bestuurders
  • een conflict over de wijze van concurreren

Aanpak
Een conflict gaat niet alleen om regels en principes. Vaak spelen de achterliggende belangen van de partijen een grote(re) rol. Als partijen er in slagen om deze boven tafel te krijgen, komt er vaker een oplossing waarmee beide partijen tevreden zijn. Onze mediators helpen hierbij, door bijvoorbeeld een goede communicatie tussen partijen op gang te brengen en helder te krijgen wat (nog meer) speelt tussen partijen. De mediator  stelt partijen in staat om zelf hun conflict op te lossen en hiervoor ideeën aandragen. De mediators van Ovidius maken hierbij gebruik van uiteenlopende interventietechnieken en hun ervaring met conflicthantering.

Het mediationproces bij Ovidius kenmerkt zich door structuur, duidelijkheid en vertrouwelijkheid. Het traject start in principe met een kort intakegesprek met de afzonderlijke partijen. De gesprekken vinden plaats op neutraal terrein, bijvoorbeeld bij ons op kantoor, en in een veilige sfeer waarbij partijen zich in vertrouwen kunnen uiten. 

Procesbegeleiding
Naast mediation biedt Ovidius procesbegeleiding aan. Dit is geen (vorm van) mediation maar hierbij begeleiden onze professionals, als een onafhankelijke derde, lastige gesprekken tussen partijen. Op deze manier kunnen, met de hulp van onze procesbegeleiders, escalatie en zelfs geschillen worden voorkomen en kunnen partijen tot besluiten komen waar zij beiden achter staan.

 

Of het nu gaat om mediation of procesbegeleiding: Ovidius maakt oplossingen mogelijk.


Mediators

Bram is is legal mediator en heeft de geaccrediteerde Beroepsopleiding tot Legal Mediator bij het ADR Instituut afgerond. Bram is naast mediator al ruim 20 jaar advocaat en heeft daarmee veel ervaring in conflicthantering.

Jessica is legal mediator en heeft de geaccrediteerde Beroepsopleiding tot Legal Mediator bij het ADR Instituut afgerond. Jessica is naast mediator al ruim 20 jaar advocaat en heeft daarmee veel ervaring in conflicthantering.

Jessica is MfN-geregistreerd mediator. MfN-mediators zijn getoetste en gekwalificeerde mediators. Het MfN-register, waarbij deze mediators zijn aangesloten, is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators.

Sjoerd is legal mediator en heeft de geaccrediteerde Beroepsopleiding tot Legal Mediator bij het ADR Instituut afgerond. Sjoerd is naast mediator al ruim 20 jaar advocaat en heeft daarmee veel ervaring in conflicthantering.