Ovidius staat voor specialistische kennis en ervaring. Wij brengen complexe vraagstukken terug tot de kern.

Arbeidsrecht

Arbeid, ontslag en medezeggenschap

Arbeidsrecht is een van onze niches. Onze arbeidsrechtspecialisten weten alles over de juridische aspecten van de arbeidsrelatie. Wij staan HR of het management bij in hun beslissingen over uiteenlopende zaken die de verhouding tussen werkgever en werknemer aangaan. Of het nu gaat om ontslag, concurrentiebeding, arbeidsovereenkomst, reorganisatie of andere zaken waarin het arbeidsrecht een rol speelt. Als er geprocedeerd moet worden, dan trekken wij alles uit de kast om te winnen. 

Contractenrecht

Commerciële afspraken en geschillen

Elke onderneming heeft commerciële relaties en afspraken die moeten worden uitgewerkt in een contract. Onze specialisten helpen bedrijven bij onderhandelingen en vastlegging van afspraken. Zij zijn in staat om complexe relaties en vraagstukken te vertalen naar bruikbare overeenkomsten. Dat doen zij in Nederlandse en grensoverschrijdende rechtsverhoudingen. Ook als het contract beëindigd moet worden of een commercieel geschil opgelost moet worden, kunt u bij onze advocaten terecht. Het team heeft ruime proceservaring, zowel bij de rechter als in arbitrage.

Ondernemingsrecht

Bedrijfsrecht, rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht

Iedere onderneming of bedrijf handelt vanuit een bepaalde rechtsvorm, zoals een B.V. of een V.O.F. Het ondernemingsrecht gaat over de oprichting en inrichting van vennootschappen. Het regelt ook de verhoudingen en zeggenschap binnen de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de verhouding tussen aandeelhouders en bestuurders of de verhouding tussen vennoten. Het ondernemingsrecht is ook van belang voor fusies en overnames, en bepaalde samenwerkingsverbanden (joint ventures). Ovidius adviseert en procedeert op het gebied van ondernemingsrecht.

Mediation & procesbegeleiding

Arbeidsrechtelijke en zakelijke conflicten

De mediators van Ovidius zijn gedreven en op hoog niveau getraind in het oplossen van conflicten. Ook bij mediation geldt dat wij doen waar wij goed in zijn: de mediators van Ovidius richten zich puur op arbeidsrechtelijke en zakelijke conflicten, daar waar zij kennis van en ervaring in hebben. In dit soort conflicten hebben partijen de oplossingen vaak zelf in de hand, maar zijn niet in staat op de weg daar naartoe te vinden. De mediators van Ovidius helpen partijen hierbij en begeleiden partijen op een prettige, gestructureerde en constructieve manier.

Ovidius Law office advocatenkantoor specialisaties

Ontmoet onze experts