Breaking: Goedkeuring Europese Commissie nieuwe modelcontracten (SCC’s)

Vandaag heeft de Europese Commissie twee nieuwe modelcontracten (standard contractual clauses, “SCC’s”) goedgekeurd. De nieuwe versies zijn in lijn met de eisen zoals neergelegd in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Ook houden de nieuwe modelcontracten rekening met de zogeheten Schrems II-uitspraak van 16 juli 2020, waarin het EU-US Privacy Shield ongeldig werd verklaard.

 

De nieuwe modelcontracten vervangen de drie huidige modelcontracten, die nog zijn opgesteld ten tijde van de Richtlijn gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG). Het ene modelcontract is bedoeld voor gebruik tussen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, en het andere voor het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen.

Een belangrijke aanpassing ten opzichte van de oude modelcontracten  is volgens de Europese Commissie onder meer de ‘modulaire’ opzet. Dat biedt meer flexibiliteit en maakt het mogelijk dat meer dan twee partijen bij de modelcontracten partij zijn. Ook houden de nieuwe versies rekening met de gevolgen van Schrems II (lees hier meer over de uitspraak). Zo bevatten de modelcontracten een stappenplan voor bedrijven om ook na Schrems II te voldoen aan de eisen voor doorgifte van persoonsgegevens. Ook geven de modelcontracten voorbeelden van ‘aanvullende maatregelen’ die partijen kunnen treffen op het moment dat het beschermingsniveau in het andere land niet op peil is.

Partijen die nu gebruik maken van de oude modelcontracten, hebben 18 maanden de tijd om over te stappen naar de nieuwe versies. Daarbij zal echter wel kritisch moeten worden gekeken of die oude modelcontracten nog wel voldoen in het licht van de Schrems II-uitspraak.

Klik hier voor het persbericht en hier en hier voor de nieuwe modelcontracten.