Privacyrecht

Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

Privacyrecht ziet op alle regels die te maken hebben met persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van individuen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt bijvoorbeeld of je persoonsgegevens mag verwerken, hoe je dat moet doen en welke regels moeten worden nageleefd. De privacyregels zijn constant in beweging en worden steeds strikter. Op overtreding staan hoge boetes. Onze privacyrecht specialisten adviseren over alle facetten van het privacyrecht.

Elke onderneming komt hoe dan ook met privacyrecht in aanraking. Het begint met het creëren van bewustzijn want de impact van de Europese Privacyverordening is groot.

Wat moet er bijvoorbeeld gedaan worden om de onderneming zoveel mogelijk ‘AVG proof’ te maken? Denk aan de privacy statements, cookie statements, datalekprotocollen en een privacy handboek. Vaak ook moeten er verwerkersovereenkomsten worden gesloten. Voorkomen moet worden dat betrokkenen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebeurt dit toch, dan kunnen onze privacyrecht specialisten de onderneming bijstaan in de procedures bij de Autoriteit zelf, of bij de rechter.

Met onze ruime ervaring en expertise adviseren en procederen wij in uiteenlopende zaken op het gebied van privacyrecht, waaronder:

  • privacybeleid
  • privacy statements, privacy disclaimers, cookiebeleid, datalekprotocol
  • aanstellen en registreren van een functionaris gegevensbescherming
  • (protocol) cameratoezicht en (toezicht op) gebruik van internet en e-mail op de werkvloer
  • toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens van personeel
  • verwerkersovereenkomsten
  • internationale gegevensuitwisselingen
  • meldingen bij, en controle en handhaving door Autoriteit Persoonsgegevens
  • datalekken en beveiligingsinbreuken

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze privacyrecht experts.

Privacyrecht experts