Geen cookies, geen toegang? Mag niet, aldus Autoriteit Persoonsgegevens

Websites moeten bezoekers ook toegang bieden als zij geen toestemming geven voor ’tracking cookies’. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op 7 maart 2019 toegelicht.

Hoe zit het ook alweer met cookies en toestemming?

Websites mogen software gebruiken om hun website te laten functioneren en om het bezoek op hun website in algemene zin te analyseren. Voor het plaatsen van ‘volgsoftware’, dus software waarmee het gedrag van websitebezoekers grondiger wordt gevolgd en geanalyseerd, is ondubbelzinnige toestemming nodig. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt dat die toestemming ‘echt’ en ‘vrij’ moet worden gegeven. Of, anders gezegd: je mag er geen nadelige gevolgen van ondervinden als je géén toestemming geeft. Daar gaat het bij sommige websites mis. Die geven je geen toegang, tenzij je instemt met het plaatsen van tracking cookies. En dat mag niet, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangekondigd de komende tijd extra te gaan controleren op naleving. Websites die gebruik maken van cookiewalls zijn dus gewaarschuwd.