Advies Commissie Borstlap: “verander de regels voor werk”

De regels rondom werk moeten ingrijpend en fundamenteel veranderen. Dat is althans het advies van de Commissie Borstlap (voluit: de Commissie Regulering van Werk) die op verzoek van het kabinet uitgebreid heeft onderzocht of de huidige wet- en regelgeving klaar is voor de toekomst.

Dit vinden wij de 10 meest opvallende adviezen uit het rapport:

  1. Verplichting tot loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte terugbrengen naar 1 jaar
  2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden na een wachttijd van 1 jaar
  3. Ontslag altijd mogelijk bij in de persoon gelegen redenen, tenzij sprake is van een opzegverbod
  4. Geen preventieve toets meer bij deeltijdontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden
  5. Voor iedereen een persoonlijk budget voor investeringen in scholing en ontwikkeling
  6. Transitievergoeding is niet meer vrij besteedbaar maar vloeit naar persoonlijk ontwikkelbudget
  7. Hoger minimumloon of flex-toeslag voor werknemers met een tijdelijk contract
  8. Invoering rechtsvermoeden dat alle werkenden een arbeidsovereenkomst hebben
  9. Uitzendkrachten treden na een uitzendperiode van 2 jaar automatisch in dienst bij de inlener
  10. Minder fiscale voordelen (en dus een forse lastenverhoging) voor sommige zelfstandigen

Het volledige rapport van de Commissie Borstlap is hier te downloaden.