Ambtenaar wordt ‘gewone’ werknemer

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel dat de rechtspositie van ambtenaren gelijktrekt met die van ‘gewone’ werknemers. Dat betekent dat veel ambtenaren hun bijzondere positie kwijt zullen raken. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het ‘gewone’ ontslagrecht op hen van toepassing wordt. Rechters, officieren van justitie en het personeel van politie en defensie, zijn van de wijziging uitgezonderd. Het zal naar schatting twee tot drie jaar duren voordat de wetswijziging wordt doorgevoerd.

Bronnen: Voorstel van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Memorie van toelichting, Nieuwsbericht FD.nl 08-11-2016