Cybersecurity speerpunt nieuw kabinet

In het gisteren gepresenteerde regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie wordt een ‘ambitieuze cybersecurity-agenda’ aangekondigd. Zo wil Rutte III onder meer standaarden gaan ontwikkelen voor Internet-of-Things apparaten (waarover meer in onze update van 12 juni 2017), het Nationaal Cyber Security Centrum versterken en de cybercapaciteit van de krijsmachtonderdelen fors uitbreiden. Ook gaat het kabinet onderzoeken hoe software-aansprakelijkheid kan worden gebruikt om bedrijven te stimuleren hun software veiliger te maken. Rutte III heeft voor de verwezenlijking van de cybersecurity-agenda structureel 95 miljoen euro gereserveerd.

De plannen van het nieuwe kabinet sluiten aan bij het rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2017, dat afgelopen juni door het Nationaal Cyber Security Centrum werd gepresenteerd. Daarin werd onder meer geconcludeerd dat investeringen in cybersecurity de komende jaren nodig blijven om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten.