De AVG op de werkvloer: aandachtspunten op een rij

De nieuwe Privacyverordening die op 25 mei 2018 van kracht wordt, de AVG, heeft ook gevolgen voor de privacyrechten van werknemers. Alle nieuwe regels die uit de AVG voortvloeien, gelden uiteraard ook voor het verwerken van gegevens van werknemers. Verder komt het er met name op neer dat de regels voor privacy op de werkvloer die er al zijn, worden aangescherpt. Hieronder een aantal aandachtspunten op een rij: