De wet DBA onder de loep

Afgelopen vrijdag 18 november 2016, maakte staatssecretaris Wiebes bekend dat de handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (‘wet DBA’) zal worden uitgesteld tot 1 januari 2018. Zie ons nieuwsbericht van dezelfde dag. De Belastingdienst zal tot die tijd geen naheffingen of boetes opleggen, tenzij blijkt dat er moedwillig misbruik is gemaakt van deze transitieperiode. In een brief aan de Tweede Kamer legt de staatssecretaris het besluit tot uitstel verder uit. Hieronder enkele kernpunten uit deze brief.

Door onzekerheid minder zzp’ers ingehuurd

De wet DBA heeft voor veel onzekerheid gezorgd. De VAR gaf vooraf duidelijkheid aan de opdrachtgever door een vrijwaring. De wet DBA voorziet niet in een vrijwaringsmogelijkheid. Nu bestaat er altijd de kans dat een overeenkomst achteraf wordt beoordeeld als een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien. Die onzekerheid leidt ertoe dat opdrachtgevers terughoudend zijn met het inhuren van zzp’ers.

Aanpassen ‘vrije vervangbaarheid’ en ‘gezagsverhouding’

De voorwaarden voor een ZZP-overeenkomst (of vergelijkbare overeenkomst) zijn soms praktisch niet of nauwelijks toepasbaar. Dit geldt met name voor de eis van ‘vrije vervangbaarheid’ van de zzp’er en de eis dat er geen gezagsverhouding mag zijn tussen de zzp’er en de opdrachtgever. In de komende periode zullen deze begrippen onder de loep worden genomen. Er wordt gekeken hoe deze begrippen beter kunnen aansluiten bij de heersende opvattingen over wat een arbeidsverhouding inhoudt.

Concretiseren modelovereenkomsten

De beschikbare modelovereenkomsten zijn vaak summier en weinig concreet. Dat maakt deze minder bruikbaar voor de praktijk. Er zullen bijsluiters worden opgesteld die duidelijkheid moeten verschaffen over de vraag in welke situaties de overeenkomsten kunnen worden gebruikt.

Voortgangsrapportage medio 2017

De staatssecretaris komt in april 2017 met de Derde Voortgangsrapportage, waarin het effect van de aangekondigde maatregelen wordt besproken. Ook zal medio 2017 bekend worden gemaakt of handhaving van de wet DBA nog verder wordt uitgesteld.

Geen handhaving, maar wel geldend recht!

Hoewel de wet DBA dus voorlopig nog niet wordt gehandhaafd, is de wet wel geldend recht. Zowel opdrachtgevers als zzp’ers zullen zich dan ook aan de wet DBA moeten houden, om te voorkomen dat zij als ‘kwaadwilligen’ alsnog een naheffing (en boetes) krijgen opgelegd.

Het is dus nu al van groot belang dat uw ZZP-overeenkomst / managementcontract / freelancecontract / consultancycontract in overeenstemming is met de wet. De advocaten en juristen van Ovidius helpen u graag bij het vinden van de balans tussen de wettelijke regels en commerciële toepasbaarheid.