Franchise-wetgeving lijkt in aantocht

Op 17 februari jl. nam minister Kamp (Economische Zaken) de Nederlandse Franchise Code (de “NFC”) in ontvangst. Deze gedragscode, waaraan sinds december 2014 is gewerkt, moet de onbalans tussen franchisegevers en franchisenemers herstellen. Partijen kunnen er zelf voor kiezen om de code wel of niet toe te passen. Voor de minister gaat een gedragscode niet ver genoeg. Samen met minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) onderzoekt minister Kamp nu de mogelijkheden om de NFC wettelijk te verankeren.

Achtergrond NFC

De aanleiding voor het opstellen van de NFC waren de steeds vaker voorkomende misstanden bij franchise-constructies. In december 2014 is daarom op verzoek van minister Kamp een commissie in het leven geroepen die deze gedragscode moest opstellen en moest onderzoeken welke vorm van onafhankelijke geschillenbeslechting geschikt is voor franchise-constructies. Deze commissie bestaat uit zowel franchisegevers als franchisenemers.

Wat regelt de NFC?

De NFC legt de wederzijdse verplichtingen van franchisegevers en franchisenemers vast. Zo voorziet de NFC in een informatieplicht voor de franchisegever en een onderzoeksplicht voor potentiële franchisenemers. Ook de franchisenemer heeft op grond van de NFC een informatieplicht jegens de franchisegever, en een onderzoeksplicht ten aanzien van de haalbaarheid van eventuele exploitatie. De NFC geeft bovendien specifieke regels met betrekking tot de franchiseovereenkomst, bijvoorbeeld voor concurrentiebedingen, dataverwerking en betalingsvoorwaarden. Het laatste hoofdstuk verplicht beide partijen om geschillen in eerste instantie in onderlinge samenwerking op te lossen.

De NFC werkt volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. Dat betekent dat als partijen de NFC (gedeeltelijk) niet toepassen, partijen moeten uitleggen waarom ze dit niet doen.

Waarom wettelijke verankering?

Het slagen van de NFC is, uiteraard, afhankelijk van de vraag of men bereid is om zich aan de NFC te houden. Om deze vrijblijvendheid weg te nemen, wordt nu gekeken naar de mogelijkheden om de NFC in een wet neer te leggen. De bescherming die de NFC beoogt te bieden, kan dan ook in rechte worden afgedwongen.

Bronnen: Kamerbrief minister Kamp, tekst Nederlandse Franchise Code, artikel FD omtrent de wettelijke verankering van de franchise code