Het concurrentiebeding (en relatiebeding!) aan banden gelegd?

Het hing al enige tijd in de lucht, maar sinds 4 maart is het Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding in internetconsultatie gegaan. Als het aan het huidige wetsvoorstel ligt, wordt het concurrentiebeding (en daaronder ook begrepen het relatiebeding) sterk aan banden gelegd. De boogde wijzigingen gaan zeer ver. Of de uiteindelijke wetswijziging echt zo ver zal gaan, valt echter nog te bezien. Mocht het wetsvoorstel in de huidige vorm wel in werking treden, dan wordt het voor bedrijven nog belangrijker om bedrijfsgeheimen in de toekomst goed te beschermen.

Het is nu aan het publiek om te reageren op het wetsvoorstel.

De beoogde wijzigingen zijn – per onderwerp en in hoofdlijnen – in onderstaande 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 weergegeven.

Belangrijk om te vermelden is dat bij een beëindigingsovereenkomst veel afwijkingen mogelijk zijn, maar niet van de maximale duur (één jaar) en de motiveringsplicht. Mogelijk wordt het wetsvoorstel nog uitgebreider, in die zin dat concurrentiebedingen zullen worden verboden bij een jaarsalaris lager dan € 66.000,- bruto per jaar. Dit was een eerder door de Tweede Kamer aangenomen motie. Deze motie is echter niet in het huidige wetsvoorstel meegenomen.

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding