Het nieuwe ontslagrecht: stroef of soepel?

 Per 1 juli 2015 zal, als alles volgens plan verloopt, het nieuwe ontslagrecht in werking treden. Onderdelen van het nieuwe ontslagrecht zijn:

> Bedrijfseconomisch ontslag / ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid loopt via het UWV.

> Ontslag vanwege in persoon gelegen redenen / verstoorde arbeidsverhouding loopt via de kantonrechter.

> Werkgever en werknemer kunnen na de beslissing van het UWV op de ontslagaanvraag in hoger beroep bij de rechter.

> Hoger beroep en cassatie van beslissingen van de rechter wordt mogelijk.

> Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een duur van twee jaar of langer heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding van ⅓ maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en ½ maandsalaris per dienstjaar voor dienstjaren daarna (maximaal € 75.000 bruto of een jaarsalaris indien dat meer dan € 75.000 bruto is).

> Een werknemer heeft ook recht op een ontslagvergoeding bij het niet verlengen van bepaalde tijd overeenkomst(en) van twee jaar.

> Na het treffen van een beëindigingsregeling heeft een werknemer twee weken de tijd op daarop terug te komen.

Het doel van de plannen is een soepeler ontslagrecht. Het moet makkelijker worden om een werknemer te ontslaan en de regels worden vereenvoudigd. Critici, waaronder arbeidsrechtdeskundigen, denken dat ontslagtrajecten door het nieuwe ontslagrecht juist alleen maar stroever zullen verlopen. Nog steeds zal een werkgever een dossier moeten hebben opgebouwd en een verbetertraject moeten hebben aangeboden voordat hij kan overgaan tot ontslag. Verder zal de nieuwe mogelijkheid tot hoger beroep tot gevolg hebben dat er jarenlang geprocedeerd kan worden over een ontslag. De maximering van de ontslagvergoeding is volgens de critici ook een wassen neus aangezien de rechter deze vergoeding kan verhogen ingeval van verwijtbaarheid. Ten slotte maakt de mogelijkheid voor de werknemer om terug te komen op de beëindigingsregeling, de onderhandelingspositie van de werkgever uiteraard ook niet veel beter.

Het is afwachten of het kabinet gehoor geeft aan de kritiek en het voorstel wordt aangepast. Ovidius houdt u op de hoogte.

Bron: FD