Nieuw ontslagrecht – Wet arbeidsmarkt in balans

Kabinet Rutte III is uitvoering aan het geven aan een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord: Het aanpakken van een aantal problemen op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen, door vaste en flexibele arbeid dichter tot elkaar te brengen. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet hiervoor gaan zorgen. De WAB is op 28 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer en treedt per 1 januari 2020 in werking. De hoofdlijnen van de wet zijn hieronder schematisch weergegeven.