Nieuwe regels arbeidsrecht per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 is een aantal regels op het gebied van arbeidsrecht gewijzigd. De belangrijkste zijn:

Wet flexibel werken

Werknemers kunnen nu niet alleen aanpassing van hun arbeidsduur vragen, maar ook van arbeidstijden en arbeidslocatie. Dat betekent dat ze o.a. kunnen vragen om vanuit huis te mogen werken. De werkgever kan dit verzoek echter vrij makkelijk afwijzen, waardoor er geen sprake is van een recht op thuiswerken. Deze wet vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht over deze nieuwe wet.

Duur WW verkort

Tot 1 januari 2016 was de maximale duur van een WW-uitkering 38 maanden. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 wordt de maximale duur stapsgewijs verlaagd (1 maand per kwartaal) tot uiteindelijk 24 maanden. Op dit moment is de maximale duur dus 37 maanden.

Maximale transitievergoeding iets verhoogd

De maximale transitievergoeding is € 76.000 bruto (in plaats van € 75.000 bruto) of 1 bruto jaarsalaris.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 

  • Een AOW’er kan 48 maanden werken op basis van bepaalde tijd contracten en mag in totaal 6 bepaalde tijd contracten krijgen. De bepaalde tijd contracten die zijn aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen niet mee. Voor gewone werknemers geldt dat in principe maximaal 24 maanden kan worden gewerkt op basis van bepaalde tijd contracten, met een maximum van 3 contracten.
  • Tijdens ziekte van een AOW’er hoeft alleen tijdens de eerste 13 weken salaris doorbetaald te worden. Normaal is dat 104 weken.
  • Voor AOW’ers hoeft alleen naar re-integratiemogelijkheden binnen de eigen onderneming te worden gezocht, en niet bij een andere werkgever. De zogenoemde re-integratieverplichtingen 2e spoor gelden dus niet voor AOW’ers.
  • Bij ontslag van een AOW’er wegens langdurige ziekte, moet aannemelijk worden gemaakt dat herstel binnen 13 weken niet te verwachten is. Normaal is dat 26 weken.
  • Er geldt voor AOW’ers een opzegverbod tijdens de eerste 13 weken van de ziekte. Normaal is dat 104 weken.
  • Als de werkgever het contract met een AOW’er wil opzeggen, geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. In andere gevallen is de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever afhankelijk van de lengte van het dienstverband.