Ontslag op staande voet om slokje wijn en blikje Red Bull

Bij een ontslag op staande voet eindigt het dienstverband direct. De werknemer heeft dan geen recht op een WW-uitkering. Een ontslag op staande voet is dus een zeer vergaande maatregel en kan alleen worden gegeven als de werkgever daarvoor een dringende reden heeft. Een reden is dringend als van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst met de werknemer voortzet. Dat is volgens de Hoge Raad mede afhankelijk van alle omstandigheden. In twee vrij recente gerechtelijke uitspraken komt het belang van het hebben van huisregels naar voren.

De eerste uitspraak gaat over een sommelier van het Amstel Hotel. In de huisregels van het Amstel Hotel staat duidelijk dat het niet is toegestaan alcohol te drinken tijdens werktijd. Toch had een sommelier in 2012 tijdens werktijd alcohol gedronken. Hij kreeg hiervoor een waarschuwing. Dit weerhield hem er niet van om tijdens de Marie-Claire Awards in november 2013 een slok rode wijn te nemen. Hij overtrad hiermee dus weer de huisregels. Het Amstel Hotel ontsloeg de sommelier op staande voet. De kantonrechter was het hiermee niet eens. Deze vond het ontslag op staande voet een te vergaande maatregel omdat het Amstel Hotel de huisregel dat tijdens werktijd geen alcohol mag worden gedronken, niet consequent had toegepast. Eerder die avond had het Amstel Hotel de werknemers namelijk een biertje aangeboden, als blijk van dank voor het harde werk. Ook speelde mee dat de sommelier al 33 jaar bij het Amstel Hotel werkzaam was en altijd goed had gefunctioneerd.

In dit geval was de kantonrechter niet zo streng voor de werknemer. Vaak echter vinden rechters dat een ontslag op staande voet is toegestaan als huisregels of gedragscodes worden overtreden. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde bijvoorbeeld dat handelen in strijd met de huisregels ontoelaatbaar is en met ontslag op staande voet bestraft kan worden. Het ging hier om een kassamedewerkster van de COOP. Zij had tijdens de pauze, tegen de regels in, een blikje Red Bull uit het schap gepakt en opgedronken zonder dit vooraf af te rekenen. Wat hier meespeelde was dat de werkneemster had gelogen over het feit dat ze het blikje had afgerekend. Het Hof vond het door de COOP gegeven ontslag op staande voet terecht. De persoonlijke omstandigheden van de werkneemster, bijvoorbeeld dat zij alleenstaande jonge moeder was, waren geen reden om anders te oordelen.

Omdat het ontslag op staande voet zo’n vergaand middel is, houdt dit in rechte vaak geen stand. Het hanteren van duidelijke huis- en gedragsregels vergroot de kans dat een ontslag op staande voet bij de rechter overeind blijft. Verder luistert de aanpak van een ontslag op staande voet nauw. Als deze niet in overeenstemming is met de toepasselijke regels, dan kan dit leiden tot ongeldigheid van het ontslag op staande voet.

Bronnen:

Uitspraak Kantonrechter Amsterdam: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:1129

Uitspraak Hof Den Haag: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4114