Ovidius’ WWZ-tip III: Wettelijke rente over transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever een transitievergoeding betalen aan werknemers:
  • die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest; en
  • waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is opgezegd, ontbonden of niet is verlengd.

Nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, heeft de werknemer 3 maanden de tijd om de transitievergoeding in een gerechtelijke procedure te vorderen. Echter, al vanaf 1 maand nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, is de werkgever wettelijke rente over de transitievergoeding verschuldigd. Door de transitievergoeding aan de werknemer te betalen binnen één maand nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, wordt deze verhoging voorkomen.