Hoge boete voor VoetbalTV

Afgelopen zomer heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) een boete van € 575.000 opgelegd aan VoetbalTV wegens overtreding van de privacywet. VoetbalTV is een online platform waar amateurvoetbalwedstrijden werden uitgezonden. Via zogenaamde slimme camera’s die de bal volgden werden voetbalwedstrijden op meer dan 150 clubs in Nederland automatisch opgenomen. Op het platform van VoetbalTV konden mooie acties en doelpunten vervolgens worden teruggekeken en gedeeld. VoetbalTV heeft vooraf geen toestemming gevraagd aan de voetballers voor het maken van deze opnames. De AP vindt dat VoetbalTV dat wel had moeten doen en legde daarom een boete op. Nadat de AP de boete had opgelegd, heeft VoetbalTV in september dit jaar haar activiteiten gestaakt en is het platform failliet gegaan. VoetbalTV heeft vervolgens een procedure aangespannen tegen de AP omtrent de boete. Afgelopen maandag vond hierover een zitting plaats bij de rechtbank Midden-Nederland.

Het maken van beelden van voetballers is juridisch te kwalificeren als het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer je persoonsgegevens verwerkt, wordt dit beschouwd als een inbreuk op de privacy van de mensen om wiens gegevens het gaat. Bedrijven, zoals VoetbalTV, mogen daarom in principe geen persoonsgegevens verwerken; dit is alleen anders indien zij hun doel niet zouden kunnen bereiken zonder persoonsgegevens te verwerken. VoetbalTV moet dus een goede reden hebben om de voetballers te filmen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), ook wel ook wel de privacywet genoemd, voorziet in 6 van die redenen, waaronder het hebben van toestemming van de betrokkenen, het uitvoeren van een contract en het hebben van een “gerechtvaardigd belang”.

VoetbalTV vindt dat zij in overeenstemming handelt met de AVG en is het dan ook niet eens met de door de AP opgelegde boete. Het platform heeft daarom aan de rechter gevraagd te bepalen dat de AP de boete moet intrekken. Ook heeft VoetbalTV de rechter toestemming gevraagd om haar activiteiten te hervatten.

VoetbalTV stelt zich namelijk op het standpunt dat zij wel degelijk een goede reden heeft voor het verwerken van persoonsgegevens, namelijk een “gerechtvaardigd belang”. Als VoetbalTV de voetballers niet mag filmen, dan verdient het platform geen geld en heeft het geen bestaansrecht. Dit is dus een zuiver commercieel belang.

De AP stelt zich op het standpunt dat een zuiver commercieel belang nooit een “gerechtvaardigd belang” kan zijn voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit is opvallend: andere Europese privacytoezichthouders, waaronder de European Data Protection Board, geven namelijk een andere uitleg aan het begrip “gerechtvaardigd belang”. Volgens deze andere toezichthouders zou er wel degelijk ruimte zijn om commerciële belangen in bepaalde gevallen te laten kwalificeren als “gerechtvaardigd belang”.

De rechter van de rechtbank Midden-Nederland overweegt om prejudiciële vragen over deze kwestie te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Ovidius houdt u op de hoogte over het verloop en de uitkomst van deze zaak.