Plan tot wijziging onderdelen WWZ

Het kabinet is van plan een aantal wijzigingen aan te brengen in de Wet werk en zekerheid (“WWZ”). Dit volgt uit de brief van Minister Asscher aan de Tweede Kamer van 21 april jl. De wijzigingen zijn:
  • Voor werknemers die seizoensarbeid doen en die door natuurlijke of klimatologische omstandigheden niet meer dan 9 maanden per jaar kunnen werken, geldt een afwijking van de ketenregeling: de periode waarmee de keten van arbeidsovereenkomsten kan worden doorbroken is voor deze werknemers 3 maanden (in plaats van 6);
  • Het is nu al zo dat bij bedrijfseconomisch ontslag geen transitievergoeding hoeft te worden betaald als in een toepasselijke cao een ontslagvoorziening is opgenomen. Dat blijft zo maar deze cao-voorziening hoeft niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding, zoals nu wel het geval is. Het is aan cao-partijen zelf om te bepalen wat de inhoud en omvang van de cao-voorziening zal zijn; en
  • De werkgever ontvangt een compensatie voor de transitievergoeding die moet worden betaald bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Op deze manier wordt de problematiek van de “slapende dienstverbanden” opgelost. Dit voorkomt namelijk dat werkgevers het dienstverband van een langdurig zieke werknemer, die vaak al een uitkering ontvangt, in stand houden alleen om zo geen transitievergoeding te hoeven te betalen.

In de brief merkt de Minister ook op dat de Tweede Kamer vóór 1 juli 2016 wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek naar de vraag of de wettelijke ontslaggronden wel toereikend zijn voor de ontslagpraktijk.

Bron: brief Minister Asscher van 21 april 2016