Privacyschending kinderen door TikTok: AP deelt boete van € 750.000 uit

De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) heeft het sociale medium TikTok een boete opgelegd van € 750.000 vanwege schending van de privacy van kinderen. Het van oorsprong Chinese bedrijf TikTok is al tijdenlang populair; op de app worden korte, vaak grappige filmpjes gedeeld. In Nederland heeft de app zo’n 3,5 miljoen gebruikers, onder wie veel (jonge) kinderen. Vorig jaar startte de AP een onderzoek naar TikTok, omdat er zorgen waren over de bescherming van de privacy van deze gebruikers. De AP was daartoe bevoegd omdat het Nederlandse kinderen betrof en TikTok geen hoofdvestiging in Europa had.

Tijdens het onderzoek is de AP er onder meer achter gekomen dat de privacyverklaring van TikTok van mei 2018 tot juli 2020 alleen in het Engels werd getoond. De AP is van oordeel dat dit in strijd was met artikel 12 lid 1 van de AVG. Op grond van dit artikel zijn verwerkingsverantwoordelijken namelijk verplicht om, kort gezegd, in duidelijke en eenvoudige taal uit te leggen welke persoonsgegevens zij van hun gebruikers zullen verwerken en met welk doel. Dit geldt in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor kinderen is bestemd. De AP oordeelt dat de Engelstalige privacyverklaring van TikTok, niet was opgesteld in voor Nederlandse kinderen onder de 16 jaar begrijpelijke en eenvoudige taal.

Op overtreding van artikel 12 lid 1 AVG staat een basisboete van € 525.000, die kan worden verhoogd tot een maximale boete van € 750.000. Vanwege de aard, ernst en duur van de inbreuk, heeft de AP aan TikTok de maximale boete van € 750.000 opgelegd. TikTok heeft laten weten tegen de boete in bezwaar te gaan. De AP heeft het onderzoek naar TikTok overgedragen aan de Ierse privacytoezichthouder, omdat TikTok zich tijdens het onderzoek in Ierland heeft gevestigd. Vanaf dat moment was de AP niet meer bevoegd om toezicht te houden op TikTok. Het is nu dus aan de Ierse toezichthouder om het onderzoek af te ronden en een oordeel te vellen over de andere mogelijke privacyschendingen door TikTok die de AP heeft onderzocht.

De boete illustreert dat een organisatie haar privacyverklaring goed moet afstemmen op haar publiek, zowel qua taal als taalgebruik. Twijfels over uw privacyverkaring? De privacyrechtspecialisten van Ovidius denken graag met u mee.