Proef rechtbank Rotterdam procederen in het Engels

Op 1 januari 2016 is de rechtbank Rotterdam gestart met een proef waarbij procederen in de Engelse taal onder omstandigheden wordt toegestaan. De proef zal anderhalf jaar duren, tot 1 juli 2017, en zal worden gebruikt om te kijken of er behoefte is aan deze mogelijkheid. Het is een logische vervolgstap voor de rechtbank Rotterdam, die al sinds oktober 2015 Engelse samenvattingen publiceert van de uitspraken van de maritieme kamer.

Toepassingsgebied

De keuze voor Engelstalig procederen kan worden gemaakt indien sprake is van een bodemprocedure in een dagvaardingszaak op het gebied van:

    1. Zee- en vervoerrecht; of
    2. Internationale handelskoop.

De proef is enkel van toepassing op zaken die worden aangebracht in de periode 1 januari 2016 tot 1 juli 2017. Voor reeds aanhangige zaken geldt dat deze in het Nederlands worden voortgezet.

Gaan partijen na een Engelstalige procedure in hoger beroep, dan moet weer in het Nederlands worden geprocedeerd. Het Gerechtshof Den Haag en de Hoge Raad hebben wel toegezegd om, in hoger beroep of cassatie, de Engelstalige processtukken in acht te nemen. In dat geval kunnen de instanties partijen echter verzoeken om een Nederlandse vertaling over te leggen van (enkele van) de Engelstalige processtukken.

Voorwaarden

Partijen moeten schriftelijk overeenkomen dat ze voor een Engelstalige procedure kiezen. Deze schriftelijke afspraken moeten door de advocaat van de eisende partij bij een B-formulier met het betreffende verzoek worden gevoegd. Het spreekt voor zich dat alle partijen – indien meer dan twee partijen bij de procedure zijn betrokken – met een Engelstalige procedure moeten instemmen.

Niet alles in het Engels

Tijdens de proef kan niet alles in het Engels worden opgesteld. Zo moeten de vorderingen zowel in het Nederlands als in het Engels worden opgesteld. Het vonnis zal, net als in een gewone procedure, ook in de Nederlandse taal worden gewezen.

Bron: www.rechtspraak.nl