Stroomschema compensatieregeling transitievergoeding

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst vanwege langdurige ziekte heeft beëindigd, deze overeenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd, én aan de werknemer een (transitie)vergoeding is betaald, dan kan deze vergoeding mogelijk door het UWV worden gecompenseerd.

Sinds 1 juli 2015 is bij ontslag vanwege langdurige ziekte een transitievergoeding verschuldigd. Een extra kostenpost voor werkgevers, terwijl de kosten bij langdurige ziekte al hoog zijn. Om deze lasten te verminderen, is besloten om werkgevers vanaf 1 april 2020 te compenseren. Ook als de vergoeding al vóór 1 april 2020 volledig is betaald.

Goed om te weten

  • Vergoedingen in een beëindigingsovereenkomst kunnen óók worden teruggevraagd.
  • Dit geldt ook voor een transitievergoeding die is betaald bij de beëindiging van een ‘slapend dienstverband’.

Wacht niet te lang

  • Vergoedingen die vóór 1 april 2020 volledig zijn betaald: uiterlijk op 1 oktober 2020 bij het UWV aanvragen.
  • In andere gevallen: uiterlijk binnen 6 maanden na betaling van de volledige vergoeding bij het UWV aanvragen.

Aanvragen kunnen met een online-formulier worden ingediend. Dit formulier wordt vanaf 1 april 2020 beschikbaar gesteld in het werkgeversportaal op de website van het UWV.

Stroomschema

Om u goed voor te bereiden, hebben wij alvast een handig stroomschema ontwikkeld. Zo kunt u zelf nagaan of compensatie mogelijk is, hoe het bedrag wordt berekend en hoe lang u heeft om een aanvraag in te dienen.