VAR verdwijnt per 1 mei 2016

Eerder schreven wij over het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Er was veel discussie hierover, maar het gaat door. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel, waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief zal verdwijnen.

Wat betekent dit voor de praktijk?

  • Per 1 mei 2016 kunnen opdrachtnemers geen VAR meer aanvragen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen, zonder dat de Belastingdienst handhavend optreedt.
  • Per 1 mei 2016 kan gebruik worden gemaakt van een modelovereenkomst, die door de Belastingdienst is opgesteld en goedgekeurd. Alle modelovereenkomsten worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Het is niet verplicht om van deze modellen gebruik te maken.
  • Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen er ook voor kiezen hun eigen opdrachtovereenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Deze kan per e-mail worden gestuurd aan de Belastingdienst (meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst). De Belastingdienst geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.
  • Het gebruik van door de Belastingdienst goedgekeurde (model)contracten is voor de opdrachtgever en opdrachtnemer een indicatie over hoe zij invulling moeten geven aan hun relatie zonder dat deze wordt aangemerkt als een dienstverband. Ook als gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurd (model)contract, is het belangrijk dat de opdrachtgever en opdrachtnemer daar correct uitvoering aan geven. Gebeurt dat niet, dan kan de Belastingdienst alsnog tot het oordeel komen dat sprake is van een dienstverband. Los van de arbeidsrechtelijke gevolgen, zijn dan in elk geval alsnog loonheffingen en socialezekerheidspremies verschuldigd en kunnen boetes worden opgelegd.

Bron: website Belastingdienst