WWZ aangenomen en uitstel inwerkingtreding eerste tranche

Rond 14.00 uur vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (WWZ). 54 leden stemden voor (VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP) en 21 tegen (PVV, SP, 50PLUS, PvdD en OSF).

Nieuw is dat een paar onderdelen van de nieuwe wet niet per 1 juli 2014 maar per 1 januari 2015 in werking treden. Het gaat om onder meer:
– De aanzegverplichting bij het aflopen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;
– Het verbod tot opname van een proeftijd in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of korter; en
– Het verbod tot opname van een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Vorige week vond er binnen de Eerste Kamer een discussie plaats over de inwerkingtredingsdatum van deze onderdelen. Verschillende leden van de Eerste Kamer vroegen zich af of werkgevers wel op zo’n korte termijn op de hoogte kunnen worden gesteld van de nieuwe regels. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toen toegezegd dat de inwerkingtreding van deze onderdelen zou worden uitgesteld.

De nieuwe ketenregeling en het nieuwe ontslagrecht zullen, zoals gepland, per 1 juli 2015 inwerking treden. Ook de inwerkingtreding van de stapsgewijze verkorting van de duur van de WW blijft 1 januari 2016.