Zieke werknemer: eindafrekening vakantiedagen tegen 100% loon

Een zieke werknemer, die niet zijn volledige loon krijgt omdat hij maar gedeeltelijk werkt, treedt uit dienst: bereken je de vakantiedagen dan op basis van dit niet-volledige loon? Nee, het uitbetalen van niet-genoten vakantiedagen moet ook dan tegen 100% loon. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld. De CRvB is de hoogste bestuursrechter bij zaken over sociale zekerheid.

Het is bekend: elke werknemer die recht heeft op loon, bouwt vakantie-uren op, die onder doorbetaling van loon kunnen worden opgenomen. Als het dienstverband eindigt, heeft de werknemer in principe recht op uitbetaling van de nog niet opgenomen vakantie-uren. Maar hoe moet dat bedrag worden berekend als de werkgever slechts een deel van het loon hoefde door te betalen, zoals bijvoorbeeld bij ziekte? Dat was de vraag in een zaak tussen een zieke werknemer en het UWV, die de betalingsverplichtingen van de werkgever had overgenomen na diens faillissement.

De CRvB heeft geoordeeld dat de werknemer in die situatie tóch recht heeft op uitbetaling van zijn openstaande vakantie-uren tegen 100% van het overeengekomen loon. Het doel van de wettelijke regeling is namelijk dat de werknemer die uren alsnog – bij wijze van onbetaald verlof – kan opnemen bij de nieuwe werkgever. Dat doel wordt alleen bereikt als de vakantie-uren tegen hetzelfde loon worden uitbetaald dat de werknemer zou hebben ontvangen als hij wel zou hebben gewerkt. Dat de werknemer daarnaast een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, maakt dat volgens de CRvB niet anders: een zieke werknemer moet, als hij weer beter is, immers óók de mogelijkheid hebben om bij een nieuwe werkgever onbetaald verlof op te nemen. Die uitkering mag dus niet in mindering worden gebracht op het openstaande vakantiesaldo dat bij einde dienstverband aan de werknemer moet worden uitbetaald.

Dus, bij de eindafrekening van het openstaande vakantiesaldo van een zieke werknemer moet niet naar het laatstverdiende loon gekeken worden, maar naar het loon hij zou hebben ontvangen als hij wél zou hebben gewerkt. Aldus de hoogste rechter op dit gebied.

Bron: uitspraak van de CRvB van 22 november 2017