De loondoorbetalingsplicht in tijden van COVID-19

In welke ‘corona-situaties’ moet een werkgever, ondanks dat er geen arbeid wordt verricht, het loon van een werknemer toch doorbetalen?

 

Hoofdregel: ‘geen arbeid, wel loon’
Tot 1 januari 2020 gold dat een werknemer die niet werkte, géén recht had op betaling van zijn loon, tenzij hij niet kon werken door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van zijn werkgever behoorde te komen. De hoofdregel was dus: ‘geen arbeid, geen loon’. Na een wetswijziging geldt als hoofdregel dat de werknemer recht heeft op doorbetaling van zijn loon, tenzij de oorzaak van het niet verrichten van het werk juist voor rekening van de werknemer behoort te komen.

Geen wezenlijke verandering, of..?
Met deze wetswijziging is de bewijslast verschoven van de werknemer naar de werkgever. Wat betekent dit voor de loondoorbetaling tijdens de coronacrisis? De overheid heeft basisregels en richtlijnen opgesteld om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen, zoals: Blijf thuis in geval van coronagerelateerde klachten, werk zoveel mogelijk vanuit huis, houd 1,5 meter afstand, reis liever niet naar landen waarvoor een ‘oranje’ of ‘rood’ reisadvies geldt en houd je aan de quarantaineregels. Werknemers kunnen als gevolg van deze regels niet in staat zijn om hun werk uit te voeren. Wanneer komt dit voor rekening van de werkgever, en heeft de werknemer dus toch recht op doorbetaling van zijn loon? Dat volgt uit het onderstaande schema.