Eerste uitspraak rechter noodwet COVID-19

De eerste uitspraak over de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is een feit. De noodwet maakt het onder meer tijdelijk mogelijk om volledig elektronisch te vergaderen, ook als de statuten daarin niet voorzien.

In deze zaak bij de rechtbank Den Haag stond centraal of de verkiezing van de voorzitter van de kandidatencommissie van politieke partij 50PLUS volledig via elektronische weg mocht plaatsvinden. De rechtbank is kritisch op de gang van zaken, maar verbiedt de elektronische verkiezing niet. Volgens de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de verkiezing niet kan worden uitgesteld en gaat het dus om ‘noodzakelijke besluitvorming’. Hiervoor beoogt de noodwet nu juist een oplossing te bieden. 50PLUS moet wel de eigen proceskosten dragen, omdat de beoogde procedure niet voldeed aan de wettelijke en statutaire eisen. De uitspraak illustreert dat de noodwet bedoeld is om besluitvorming die niet kan worden uitgesteld, ook in deze tijd mogelijk te maken. Als een besluit kan wachten, kan dit een grond zijn om met succes bezwaar te maken tegen volledig elektronische besluitvorming op grond van de noodwet.

Bron: Uitspraak Rechtbank Den Haag