Geen concurrentiebeding bij salaris onder € 66.000,- bruto per jaar?

Het concurrentiebeding blijft de gemoederen bezighouden. In ons nieuwsbericht van 18 juli 2023 schreven wij al dat er veel te doen is over het concurrentiebeding en in het bijzonder de mogelijke inperking van het gebruik van het concurrentiebeding. Nu, ongeveer een maand voordat het wetsvoorstel in internetconsultatie gaat, is er een belangrijke motie aangenomen door de Tweede Kamer.

De motie

In die motie wordt de regering opgeroepen om voor de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding een duidelijke inkomensgrens op te nemen. Het idee is dat een concurrentiebeding niet rechtsgeldig is als het (jaar)salaris onder een bepaalde grens zit. In de motie wordt voorgesteld om die grens te stellen op anderhalf modaal jaarsalaris.

Modaal salaris

Wat dat modale salaris is – waar naar wordt verwezen – is niet helemaal duidelijk. Wel blijkt uit de  cijfers van het Centraal Planbureau (cijfers september 2023) dat het modale inkomen in 2024 ongeveer € 44.000,- per jaar bedraagt. Als deze cijfers zouden worden gevolgd, dan komt de inkomensgrens voor de geldigheid van het concurrentiebeding  dus uit op € 66.000,- bruto op jaarbasis. Dat bedrag is inclusief emolumenten zoals bijvoorbeeld vakantiegeld en de 13e maand.

Als deze cijfers zouden worden gevolgd, dan komt de inkomensgrens voor de geldigheid van het concurrentiebeding  dus uit op € 66.000,- bruto op jaarbasis.

Onderzoek naar uitvoerbaarheid

De motie is aangenomen door de Tweede Kamer. De Minister van Sociale Zaken reageerde in de tweede termijn tijdens het debat dat zij de motie in ieder geval niet ontraadt, wat normaal gesproken betekent dat de regering bereid is de motie, indien die zou worden aangenomen, ook daadwerkelijk uit te voeren. Mede vanwege de demissionaire status van het huidige kabinet, heeft de minister in dit geval echter niet kunnen toezeggen dat de motie ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Wel heeft zij toegezegd om gelijktijdig met het traject van internetconsultatie te gaan onderzoeken wat de effecten van de in de motie voorgestelde maatregelen kunnen zijn. Dat betekent in ieder geval dat het wetsvoorstel, dat vermoedelijk begin maart 2024 in internetconsultatie zal gaan, nog geen rekening houdt met de voorstellen die in de motie zijn verwoord. Het is dan ook onzeker of de effecten van de motie terug te vinden zijn in de reacties in het kader van de internetconsultatie.

Dat betekent in ieder geval dat het wetsvoorstel, dat vermoedelijk begin maart 2024 in internetconsultatie zal gaan, nog geen rekening houdt met de voorstellen die in de motie zijn verwoord.

Omdat het wetsvoorstel nog niet in consultatie is en de inhoud van het wetsvoorstel om die reden ook nog onbekend is, is het nog niet mogelijk om nu al meer informatie te geven over  het wetsvoorstel. Zodra het voorstel in internetconsultatie gaat, zullen wij daarover een nieuw bericht plaatsen en (uitgebreid) ingaan op de inhoud en onderbouwing van het wetsvoorstel.