Let op: privacyregels ook van toepassing bij coronavirus

Een werkgever mag op grond van de AVG vrijwel nooit medische gegevens van werknemers registreren. Hoe verhouden deze privacyregels zich tot de bestrijding van het coronavirus op de werkvloer?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze week duidelijkheid verschaft en het standpunt ingenomen dat het coronavirus vooralsnog geen uitzondering op de geldende privacyregels rechtvaardigt.

Een werkgever mag dus ????:
– werknemer vragen of zij klachten hebben die passend zijn bij het coronavirus;
– vastleggen waar werknemers op vakantie zijn geweest;
– werknemers testen op het coronavirus (bijvoorbeeld door hun temperatuur op te nemen);
– registreren welke werknemers met het coronavirus zijn besmet.

Een werkgever mag ???:
– vragen hoe lang de werknemer verwacht afwezig te zijn;
– vragen of thuis kan worden gewerkt en of afspraken moeten worden verplaatst;
– de arbodienst of de bedrijfsarts inschakelen bij (een vermoeden van) besmetting; en
– in overleg met de GGD maatregelen treffen op de werkvloer.

Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot het werk? Neem dan gerust contact op met de arbeidsrecht- en privacyspecialisten van Ovidius.