Mondkapjesplicht op de werkvloer

Mag een werkgever zijn werknemers verplichten om een mondkapje te dragen? Het korte antwoord hierop is: ja dat mag onder bepaalde omstandigheden. Deze maand liet de rechtbank Midden-Nederland zich hierover uit.

Een patisserie had al haar werknemers opgedragen om tijdens werktijd een mondkapje te dragen. Een van de werknemers, een chauffeur, weigerde dit. De  werkgever stelde de werknemer vervolgens op non-actief en schortte het loon op. De chauffeur was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. De rechter oordeelde dat een mondkapjesplicht onder het instructierecht van de werkgever valt. Het instructierecht houdt in dat de werkgever eenzijdig voorschriften mag opleggen. Als zo’n instructie botst met een grondrecht, moet worden beoordeeld of deze botsing een legitiem doel dient en of het middel om dat doel te bereiken geschikt is.

In dit geval vond de werknemer dat de mondkapjesplicht inbreuk maakte op zijn recht op een persoonlijke levenssfeer.

Dat kan zo zijn, maar de rechter vond dat er sprake was van 2 legitieme doelen:

  1. De werkgever heeft de wettelijke plicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. De werkgever moet er dus tijdens de coronapandemie alles aan doen om besmetting van haar werknemers op de werkvloer te voorkomen.
  2. De werkgever moet haar bedrijfsbelang beschermen, onder meer omdat zij een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte heeft.

De conclusie was dat in dit geval de werkgever een mondkapjesplicht mocht instellen en dat werknemers verplicht zijn hieraan gehoor te geven.

De rechter oordeelde verder dat het dragen van een mondkapje een maatschappelijk aanvaard middel is dat tijdens de coronapandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Ook vond de rechter van belang dat in het geval van de chauffeur de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer beperkt was omdat hij het mondkapje niet de hele tijd op hoeft.

De conclusie was dat in dit geval de werkgever een mondkapjesplicht mocht instellen en dat werknemers verplicht zijn hieraan gehoor te geven. Ook mocht de werkgever de chauffeur op non-actief stellen en zijn loon opschorten zolang hij de instructie niet opvolgt. De werknemer ving in dit geval dus bot.

De volledige uitspraak is hier te lezen.