NOW 3.0 : subsidieregeling loonkosten weer verlengd

De NOW-regeling, die door de overheid in het leven is geroepen om bedrijven te ondersteunen bij de overbrugging van de coronacrisis, wordt verlengd. De nieuwe NOW-regeling, de NOW 3.0, treedt per 1 oktober 2020 in werking. NOW 3.0 is ook toegankelijk voor bedrijven die geen gebruik hebben gemaakt van NOW 1.0 of NOW 2.0.

Hieronder een beknopt overzicht met de belangrijkste elementen van NOW 3.0:

  • De looptijd bedraagt 9 maanden: van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.
  • De regeling onderscheidt 3 gelijke tijdvakken van 3 maanden en voor elk tijdvak kan een nieuwe subsidieaanvraag worden ingediend.
  • Het eerste tijdvak is oktober, november en december 2020, het tweede is januari, februari, maart 2021 en het derde is april, mei, juni 2021.

De nieuwe NOW-regeling, de NOW 3.0, treedt per 1 oktober 2020 in werking. NOW 3.0 is ook toegankelijk voor bedrijven die geen gebruik hebben gemaakt van NOW 1.0 of NOW 2.0.

  • Aanvragen voor het eerste tijdvak kunnen naar verwachting vanaf 16 november 2020 worden ingediend; met terugwerkende kracht dus.
  • In het eerste tijdvak is een verwachte omzetdaling van ten minste 20% vereist en vanaf 1 januari 2021 wordt deze drempel naar 30% verhoogd.
  • De subsidie wordt geleidelijk afgebouwd van 80% van de loonsom in het eerste tijdvak, naar 70% in het tweede tijdvak en 60% in het derde tijdvak.
  • Vanaf het derde tijdvak wordt het maximaal in aanmerking te nemen loon per werknemer verlaagd van 2x het maximum dagloon naar 1x het maximum dagloon.
  • De ‘ontslagboete’ verdwijnt: er wordt geen korting op de subsidie meer toegepast bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.
  • Het wordt toegestaan om de loonsom geleidelijk te verlagen (bijvoorbeeld door ontslag) met respectievelijk maximaal 10% (vanaf 1 oktober 2020), maximaal 15% (vanaf 1 januari 2021) en maximaal 20% (vanaf 1 april 2021) zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • Het verbod op bonus- en dividenduitkeringen, de opslag voor werkgeverslasten (40%) en de hoogte van het voorschot (80%) blijven gelden.

Meer informatie over NOW 3.0 is te vinden op de website van de Rijksoverheid.