Ovidius’ WWZ-tip IX – Zorgvuldigheid geboden bij disfunctioneringsontslag

Vanaf 1 juli 2015 schrijft de wet dwingend voor wanneer een werknemer mag worden ontslagen. Dit betekent onder meer dat een werknemer pas wegens disfunctioneren kan worden ontslagen als die voldoende gelegenheid heeft gehad om zich te verbeteren.

De kantonrechter Den Haag heeft in dat verband recent geoordeeld dat een werkgever in elk geval:

  1. de punten van kritiek in een verslag concreet moet maken;
  2. een (redelijke) termijn moet geven voor verbetering; en
  3. moet aangeven wat de consequenties (zoals ontslag) zijn als verbetering uitblijft.