Ovidius’ WWZ-tip V: Motiveringsplicht concurrentie- en relatiebeding óók bij verlenging

Sinds 1 januari 2015 mogen er alleen in onbepaalde tijd contracten concurrentie- en/of relatiebedingen staan. In een contract voor bepaalde tijd mag dit niet, tenzij het opnemen van een concurrentie- en/of relatiebeding heel goed wordt gemotiveerd (zie “Reminder wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari a.s.“). Deze motivering moet schriftelijk zijn en worden opgenomen in het concurrentie- of relatiebeding zelf. Als het contract per brief wordt verlengd, moet naast het concurrentie- en relatiebeding, óók de motivering in die brief worden opgenomen. Dit geldt niet als het contract wordt verlengd naar een contract voor onbepaalde tijd. Dan kan de motivering juist beter achterwege blijven.