Ovidius’ WWZ-tip VII: Transitievergoeding weg contracteren?

Bij onvrijwillig vertrek heeft elke werknemer die twee jaar of langer in dienst is in principe recht op een transitievergoeding. Dit is dwingend recht. Dat betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken, ook niet in een arbeidsovereenkomst. Als de werkgever al bij voorbaat in een arbeidsovereenkomst een ontslagvergoeding (‘golden parachute’) wil afspreken, dan moet dit heel nauwkeurig worden geformuleerd. Dit om te voorkomen dat de werkgever bij einde dienstverband zowel de contractuele ontslagvergoeding als de transitievergoeding moet betalen.

Ingeval van een beëindigingsovereenkomst heeft een werknemer overigens geen recht op een transitievergoeding, maar deze zal in onderhandelingen wel vaak het uitgangspunt zijn (zie Ovidius’ WWZ-tip VI).