Prinsjesdag 2017

Traditiegetrouw werd op de derde dinsdag van september de troonrede voorgelezen en de miljoenennota gepresenteerd. Dit jaar had Prinsjesdag vooral een ceremonieel karakter, omdat het kabinet van VVD en PvdA demissionair is. Er zijn daarom minder wijzigingen in het beleid aangekondigd dan gebruikelijk: dat is aan het volgende kabinet. Hieronder een overzicht van de voor werkgevers en werknemers belangrijkste plannen voor volgend jaar.

Inwerkingtreding AVG

Bedrijven die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen in 2018. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van bedrijven om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Lees hierover meer op onze speciale Privacy-pagina.

In 2018 loonkostenvoordeel en minimumjeugdloonvoordeel voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2018 worden de huidige premiekortingen vervangen door het loonkostenvoordeel. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen. Werkgevers krijgen een tegemoetkoming per uur voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan om oudere voormalig werkloze werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers en werknemers uit de doelgroep banenafspraak. Ook komen werkgevers vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel, een tegemoetkoming tot ruim € 3.300,- per jaar voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar.

Verbetering positie werknemer en zzp’er

Het wettelijk minimumloon is vanaf 1 januari 2018 niet alleen van toepassing op werknemers, maar ook op opdrachtnemers, tenzij het gaat om zelfstandigen in fiscale zin. Met het oog op de Wet DBA, waarvan de handhaving voorlopig is uitgesteld tot 1 juli 2018, is het nog maar de vraag hoe de Belastingdienst hiermee zal omgaan. De toepasselijkheid van het minimumloon wordt uitgebreid naar mensen die op basis van een andere overeenkomst tegen beloning werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. Daarbij verwacht het CPB meer vaste contracten en hogere tarieven voor zzp’ers, door de krapte op de arbeidsmarkt.

Vergoeding affectieschade

Het wetsvoorstel vergoeding van affectieschade ligt momenteel bij de Eerste Kamer, en wordt mogelijk binnenkort aangenomen. Nabestaanden van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel oplopen of overlijden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, hebben dan recht op een vergoeding. Bijvoorbeeld ten gevolge van een bedrijfsongeval. De vergoeding wordt, afhankelijk van de situatie, tussen de € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

Bronnen: Miljoenennota 2018 met bijlagen, Belastingplan 2018 en memorie van toelichting, Persbericht CBP 19 september 2017