5x coronavirus op de werkvloer

  1. Inventarisatie. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving voor werknemers. Breng daarom in kaart welke risico’s het coronavirus heeft voor uw bedrijf. Dit verschilt per branche/bedrijf. Het is goed de laatste ontwikkelingen in de gaten te houden (website RIVM).
  2. Maatregelen. De overheid heeft (nog) geen specifieke werkgeversmaatregelen opgelegd. Toch kunnen maatregelen nodig zijn gelet op de aard of omgeving van het werk. Maak bijvoorbeeld bij buitenlandse dienstreizen steeds de afweging of het echt nodig is en onderzoek of er een redelijk alternatief voor handen is (video conference). Houd daarbij rekening met de actuele reisadviezen (website Ministerie van Buitenlandse Zaken).
  1. Ziekmelding. Heeft de werknemer griepverschijnselen op het werk na een bezoek aan een hoog-risicogebied? Laat de werknemer zich ziek melden en contact opnemen met de huisarts. Maak zo nodig gebruik van instructiebevoegdheid om de werknemer naar huis te sturen. Vraag de GGD om advies als de werknemer tijdens de incubatietijd op het werk is verschenen.
  1. Thuiswerken. Dit kan risico op besmetting en verspreiding beperken bij terugkeer uit een hoog-risicogebied, of bij contact met een besmet persoon. Een verzoek van de werknemer om thuis te werken enkel uit angst voor besmetting hoeft in principe niet te worden goedgekeurd. Beoordeel per geval, neem het verzoek serieus en overleg wat de angst veroorzaakt.
  1. Loondoorbetaling. Niet werken door het coronavirus? Is een werknemer positief getest op het virus, dan zal veelal sprake zijn van arbeidsongeschikt door ziekte en moet tenminste 70% loon worden doorbetaald. Als quarantaine wordt opgelegd, zonder dat besmetting is vastgesteld, dan behoudt de werknemer in principe recht op 100% loondoorbetaling.

Zie voor meer informatie: