Vanaf 1 juli 2020 aanvullend partnerschapsverlof

Vanaf 1 juli 2020 bestaat het recht op aanvullend partnerschapsverlof.

Dit aanvullende partnerverlof is al aangekondigd bij de introductie van de ‘Wet invoering extra geboorteverlof’ op 1 januari 2019. Het doel van deze wet is om:

  1. een betere participatie van partners bij de zorg en opvoeding van het kind te stimuleren;
  2. de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen; en
  3. een meer evenwichtige verdeling van de arbeid- en zorgtaken tussen partners te bereiken.

De partner van een net bevallen vrouw heeft vanaf 1 juli 2020 recht op een uitkering van het UWV wanneer hij of zij gebruik maakt van het aanvullende geboorteverlof. Het kabinet wil vanaf 2022 nog een stap verder gaan door het ouderschapsverlof, dat op dit moment onbetaald opgenomen kan worden, gedeeltelijk door te laten betalen.

Dit schema zet alle verlofmogelijkheden van ouders uiteen.