Wat te doen met rellende werknemers?

Werknemers die meedoen aan de ‘avondklokrellen’ kan je niet zomaar om die reden ontslaan. Aan de andere kant is het ontslag van deze werknemers ook weer niet geheel uitgesloten.

Uitgangspunt is dat een werknemer niet ontslagen mag worden vanwege zijn gedragingen in privétijd. De werkgever mag veel van de werknemer verlangen, maar mag in principe geen inbreuk maken op de grondrechten van de werknemer. Zo kan bij het ontslag van een rellende werknemer de vrijheid van meningsuiting en demonstratie in het gedrang komen. De werkgever kan de werknemer wel weer makkelijker ontslaan als de privégedragingen van invloed zijn op zijn werk of het bedrijf van werkgever. Denk aan de werknemer die in het weekend drugs gebruikt en hiervan op maandagochtend nog onder invloed is, waardoor hij zijn werk niet goed kan of mag uitvoeren.

De werkgever mag veel van de werknemer verlangen, maar mag in principe geen inbreuk maken op de grondrechten van de werknemer.

Terug naar de rellende werknemer: Een ontslag van een vreedzaam protesterende werknemer zal niet snel worden goedgekeurd door de rechter. Als er sprake is van gewelddadig demonstreren, of andere uitingen van geweld, dan kan dit anders zijn als dit van invloed is op de functie van de werknemer of het bedrijf van werkgever.

Omstandigheden die bijdragen aan een geldig ontslag van een rellende werknemer kunnen zijn:

  • de werknemer nam deel aan de rellen tijdens werktijd en zonder toestemming van de werkgever;
  • de werknemer heeft een publieke functie;
  • de werknemer heeft een voorbeeldfunctie;
  • door de rellende werknemer lijdt de werkgever imagoschade;  en
  • de rellende werknemer is zichtbaar op beeldmateriaal dat in de (sociale) media is verschenen.

Let op: het door een werknemer plegen van een strafbaar feit levert niet zomaar een geldige ontslaggrond op. De regel is namelijk dat als een werknemer door de overheid wordt gestraft voor bijvoorbeeld mishandeling of vernieling, hij in principe niet ook door zijn werkgever hiervoor mag worden gestraft. Dit kan alleen anders zijn als de strafbare gedraging van de werknemer verband houdt met zijn werk en/of de functie van de werknemer.

Rellende werknemers kunnen ook op een andere manier worden aangepakt door de werkgever. Zo kan in sommige gevallen de loondoorbetaling worden stopgezet en kunnen er mogelijk disciplinaire maatregelen worden getroffen (zoals zoals een berisping of soms zelfs schorsing).

De vraag of rellende werknemers ontslagen kunnen worden of welke maatregelen tegen hen kunnen worden getroffen, laat zich dus niet eenduidig beantwoorden. Als je hierover wilt sparren, neem dan contact op met onze arbeidsrecht experts.