Autoriteit Persoonsgegevens bevestigt: temperatuur werknemers opnemen mag niet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent in een nieuwsbericht nog eens bevestigd dat werkgevers de lichaamstemperatuur van hun werknemers niet mogen opmeten.

Dat komt niet als een verrassing. De uitslag van een temperatuurmeting is een medisch gegeven en dus een bijzonder persoonsgegeven. Verwerking hiervan is verboden, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering. Werkgevers mogen eigenlijk nooit medische gegevens van hun personeel verwerken.

In het kort:
– Werkgevers mogen zelf niet controleren of een werknemer ziek is;
– Alleen (bedrijfs)artsen mogen gezondheidsgegevens verwerken;
– Geeft de werknemer toestemming om hem te temperaturen? Dan mag het nog steeds niet;
– Bezoekers (bijvoorbeeld klanten of leveranciers) mogen ook niet op hun temperatuur worden getest;
– Organisaties die dit toch doen, riskeren volgens de AP een hoge boete.

Meer weten over corona, privacy en de werkvloer? Zie ook ons eerdere nieuwsbericht hierover.